Stichting Leergeld Nuenen
Stichting Leergeld is Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). U kunt giften en donaties aan Stichting Leergeld aftrekken van de belasting. Het nummer van deze ANBI-verklaring is:  RSIN/816 293 806
Let op! Bij de tenaamstelling op het belastingformulier moet u als volgt te werk gaan:

(dit komt omdat de belastingdienst de formele tenaamstelling vanuit de KvK gebruikt):
Als u intypt fondsenwerving Nuenen krijgt u onderstaand te zien: 

Als u alleen zou intypen 'Stichting Leergeld Nuenen', dan zou dit niet worden herkend.