Stichting Leergeld Nuenen
Doelstelling Leergeld
 
Eén op de negen kinderen leeft in een gezin in armoede.
Voor deze kinderen bestaat er een reëel risico op sociale uitsluiting, omdat ze om financiële redenen niet of onvoldoende kunnen deelnemen aan activiteiten op school en in het sociaal-maatschappelijke leven. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn.

Daarom is Leergeld opgericht, waardoor deze kinderen toch een kans krijgen!
Stichting Leergeld Nuenen geeft een bijdrage* voor:
  • Schoolkosten , waarbij wel rekening gehouden wordt met WTOS (Wet Tegemoetkoming Onderwijsbijdrage en Schoolkosten) 
  • Deelname aan 1 sportactiviteit (contributie, kleding, materiaal)     
  • Deelname aan 1 cultuuractiviteit (contributie, kleding, materiaal) 
  • Deelname aan de Kindervakantieweek
  • Gebruikte computer of laptop
  • Gebruikte en opgeknapte fiets 
Afhankelijk van de vorm van onderwijs is het totale budget per kind als volgt:
basisschool € 250,00, brugklas € 450,00 daarna € 350,00  
Leergeld Nuenen zorgt ook voor de betaling van: 
  • Zwemles (vanaf 5 jaar) diploma A,B en C   
    Entreekaartjes zwembad
  • Abonnement speeltuin ‘De Kievit’ (t/m 10 jaar)

 Stichting Leergeld Nuenen betaalt rechtstreeks aan scholen, instituten en clubs.