Stichting Leergeld Nuenen

Stichting Armoedefonds

Stichting Leergeld Nuenen is een van de 63 lokale organisaties, die van Stichting Armoedefonds schoolspullenpassen heeft gekregen. Deze passen zijn bestemd voor kinderen, die voor het eerst naar het voortgezet onderwijs gaan.
Ter waarde van € 50,- kunnen schoolspullen gekocht worden. (boeken, rekenmachine, agenda, pennen, kaftpapier e.d.)

Dankzij deze actie hebben landelijk 5672 kinderen zo’n pas gekregen.

 

https://www.armoedefonds.nl/